• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

leisurely

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17028

LEISURELY = ['lejıli] adjective
acelesiz yapılan, yavaş, sakin * eşanlamlı : slow, unhurried, relaxed * karşıtanlamlı : hurried, rushed

1: 0 ms