• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

izlenek

Türkçe - İngilizce

yöntembilim

izlenek = tribün [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms