• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ibra

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 18667

İBRA = 1. Aklama. 2. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borcundan kurtulması. [iş dünyası > ne, nedir, ne demek]

İBRA = Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi. [sözlük anlamı, tanımı]

1: 0 ms