• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hurafe

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 8287

hurafe = boş inanç [eski terim - öz Türkçe]

hurafe = boşinan [eski terim - öz Türkçe]

hurafe = körinanç [eski terim - öz Türkçe]

HURAFE = (hurafe nedir; hurafe ne demek; hurafe İngilizcesi) Dine sonradan girmiş yanlış inanç.

HURAFE = (hurafe nedir; hurafe ne demek; hurafe İngilizcesi) İnanılmaz masal.

hurafe = batıl inanç [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms