• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hareketlilik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4741

hareketlilik = devimsellik [eski terim - öz Türkçe]

hareketlilik = devinimlilik [eski terim - öz Türkçe]

hareketlilik = mobilite [öz Türkçe - eski terim]

hareketlilik = motilite [öz Türkçe - eski terim]

HAREKETLİLİK = (hareketlilik nedir; hareketlilik ne demek; hareketlilik İngilizcesi) Hareketli olma durumu, devingenlik.

hareketlilik = fa'âliyyet [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms