• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

decorate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20566

ana kullanım

01. süslemek 02. donatmak 03. dekore etmek 04. badanalamak 05. boyamak 06. duvar kâğıdıyla kaplamak 07. allamak pullamak 08. bezemek 09. bezemlemek 10. donamak 11. duvar kâğıdı ile kaplamak 12. kâğıt kaplamak 13. nakşetmek 14. nişan vermek 15. süsleyip püslemek 16. tezyin etmek

mimarlık

01. tezyin etmek

turizm

01. kâğıt kaplamak

DECORATE = ['dekıreyt] verb
1 süslemek, donatmak * eşanlamlı : embelish, ornament, adorn, deck * karşıtanlamlı : spoil
İngilizce örnek : She likes decorating her apartment with paintings and plants.
Türkçe çevirisi : Dairesini tablo ve bitkilerle süslemeyi sever.
İngilizce örnek : We entered a richly decorated room.
Türkçe çevirisi : Zengince süslenmiş bir odaya girdik.
İngilizce örnek : The walls of the restaurant are decorated with pictures of famous customers.
Türkçe çevirisi : Restoranın duvarları ünlü müşterilerin resimleri ile süslüdür.
2 boya badana etmek, dekore etmek * eşanlamlı : paint, colour
İngilizce örnek : This room needs decorating.
Türkçe çevirisi : Bu odanın boya badana edilmesi gerekiyor.
İngilizce örnek : They're having their house decorated now.
Türkçe çevirisi : Şimdi evlerini boya badana yaptırıyorlar.
3 (for) nişan vermek * eşanlamlı : cite, honour

ilgili sözler / related words

1: 0 ms