• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cinas

Türkçe - İngilizce

cinas = eşseslik [eski terim - öz Türkçe]

cinas = sesteşlik [eski terim - öz Türkçe]

cinas = ündeş [eski terim - öz Türkçe]

CİNAS = (cinas nedir; cinas ne demek; cinas İngilizcesi) 1. Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma: «En çok beğendiği manzumeler hep cinas, telmih, nükte gibi söz sanatları ve oyunlarıyla dolu olanlardı.» - = Ş. Hisar. 2. Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma.

CİNAS = (cinas nedir; cinas ne demek; cinas İngilizcesi) Kavga, gürültü.

CİNAS = (cinas nedir; cinas ne demek; cinas İngilizcesi) Söz arasında yolunu bulup aynı kelimeyi ayrı anlamlarla tekrarlama.

1: 0 ms