• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barometer

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 19814

denizcilik

01. barometre

eczacılık

01. barometre

fizik

01. barometre 02. basınçölçer 03. havaölçer 04. hava basıncı ölçer 05. atmosfer basıncı ölçer 06. dışbasınçölçer

kimya

01. barometre

oto

01. basınç ölçer

BAROMETER = Atmosferik basıncı ölçen alet. Aneroid ve cıvalı olmak üzere iki türü vardır, cıvalı barometre, 1643 yılında Toricelli tarafından bulunmuştur. Bu tür barometrelerin temel yapısı, içi cıva dolu bir tüpün cıva dolu bir kaba ağzı açık tarafı aşağı gelecek şekilde daldırılmasıdır. Aneroid barometreler ise herhangi bir sıvı içermeyen ve basınç değişimlerine duyarlı metallerden yapılan barometrelerdir. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

BAROMETER = [bı'romitı] noun
barometre, basınçölçer
İngilizce örnek : A barometer is a weather instrument used to measure atmospheric pressure.
Türkçe çevirisi : Barometre, atmosfer basıncını ölçen bir hava aletidir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms