• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barometer

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 19814

BAROMETER = [bı'romitı] noun
barometre, basınçölçer
İngilizce örnek : A barometer is a weather instrument used to measure atmospheric pressure.
Türkçe çevirisi : Barometre, atmosfer basıncını ölçen bir hava aletidir.

BAROMETER = (barometer nedir; barometer Türkçesi) Atmosferik basıncı ölçen alet. Aneroid ve cıvalı olmak üzere iki türü vardır, cıvalı barometre, 1643 yılında Toricelli tarafından bulunmuştur. Bu tür barometrelerin temel yapısı, içi cıva dolu bir tüpün cıva dolu bir kaba ağzı açık tarafı aşağı gelecek şekilde daldırılmasıdır. Aneroid barometreler ise herhangi bir sıvı içermeyen ve basınç değişimlerine duyarlı metallerden yapılan barometrelerdir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms