• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

astute

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20014

ASTUTE = [ı'styu: t] adjective
akıllı, cin gibi * eşanlamlı : keen, shrewd, cunning, crafty * karşıtanlamlı : dull, slow, dim-witted

1: 0 ms