• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

asaleten

Türkçe - İngilizce

asaleten = asalca [eski terim - öz Türkçe]

asaleten = köklü [eski terim - öz Türkçe]

asaleten = köklüce [eski terim - öz Türkçe]

asaleten = temelli [eski terim - öz Türkçe]

asaleten = temellice [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms