• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

akantella

Türkçe - İngilizce

AKANTELLA = (akantella nedir; akantella ne demek; akantella İngilizcesi) Gelişimi ara konağın serozası altında başlayan ve vücut boşluğunda devam eden akantor ve kistakant arasındaki başları dikenli solucan larvası.

AKANTELLA = (akantella nedir; akantella ne demek; akantella İngilizcesi) Akantosefal grubu parazitlerin akantor ve kistakant larval dönemleri arasındaki gelişim evreleri.

1: 0 ms