• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agonist

Türkçe - İngilizce

eczacılık

agonist = benzer etkili [eski terim - öz Türkçe]

agonist = etkidaş [eski terim - öz Türkçe]

agonist = etkideş [eski terim - öz Türkçe]

agonist = koşutetkin [eski terim - öz Türkçe]

agonist

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 26033

ilgili sözler / related words

1: 0 ms