• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aeration

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 25346

ad / noun 5 – medical

AERATION
mechanical aeration - mekanik havalandırma
aeration process - havalandırma süreci
oxygen aeration - oksijen havalandırması
aeration tank - havalandırma tankı
aeration system - havalandırma sistemi
water aeration - su havalandırması
aeration equipment - havalandırma ekipmanı
aeration efficiency - havalandırma verimliliği
aeration rate - havalandırma hızı
aeration control - havalandırma kontrolü
aeration zone - havalandırma bölgesi
aeration basin - havalandırma havuzu
aeration stone - havalandırma taşı
aeration membrane - havalandırma membranı
aeration cycle - havalandırma döngüsü
aeration technique - havalandırma tekniği
natural aeration - doğal havalandırma
subsurface aeration - yüzeyaltı havalandırma
aeration tower - havalandırma kulesi
aeration efficiency - havalandırma verimliliği

ilgili sözler / related words

1: 1 ms