• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adsorpsiyon

Türkçe - İngilizce

ADSORPSİYON = (adsorpsiyon nedir; adsorpsiyon ne demek; adsorpsiyon İngilizcesi) 1. Virüs bağlanma proteinlerinin hücrenin zarında bulunan almaca bağlanması. 2. Moleküllerin katı bir faza yapışması. 3. Bir maddenin kendi yüzeyinde moleküller arasında çekiş kuvveti dolayısıyla, gazları, sıvıları veya bir sıvıda çözünmüş maddeleri tutma.

adsorpsiyon = soğurma [eski terim - öz Türkçe]

adsorpsiyon = yüze soğurma [eski terim - öz Türkçe]

adsorpsiyon = yüzerme [eski terim - öz Türkçe]

adsorpsiyon = yüzeyine bağlama [eski terim - öz Türkçe]

ADSORPSİYON = (adsorpsiyon nedir; adsorpsiyon ne demek; adsorpsiyon İngilizcesi) 1. Atom, iyon veya moleküllerin katı bir yüzeye yapışarak tek moleküllü yeni bir yüzey tabakası oluşturması. 2. Herhangi bir canlının başka bir maddenin belli bir yüzeyine tutunması.

ADSORPSİYON = (adsorpsiyon nedir; adsorpsiyon ne demek; adsorpsiyon İngilizcesi) 1. Virüs bağlanma proteinlerinin hücrenin zarında bulunan almaca bağlanması. 2. Moleküllerin katı bir faza yapışması. 3. Bir maddenin kendi yüzeyinde moleküller arasında çekiş kuvveti dolayısıyla, gazları, sıvıları veya bir sıvıda çözünmüş maddeleri tutması.

ADSORPSİYON = (adsorpsiyon nedir; adsorpsiyon ne demek; adsorpsiyon İngilizcesi) bk. adsorplanma.

ADSORPSİYON = (adsorpsiyon nedir; adsorpsiyon ne demek; adsorpsiyon İngilizcesi) Moleküllerin katı bir yüzeye yapışması, tek molekül tabakasından oluşan bir yüzey tabakasının oluşması.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms