• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adenoid

Türkçe - İngilizce

adenoid = bezel [eski terim - öz Türkçe]

adenoid = bezimsi [eski terim - öz Türkçe]

adenoid = bezsi [eski terim - öz Türkçe]

adenoid = genizeti [eski terim - öz Türkçe]

ADENOİD = (adenoid nedir; adenoid ne demek; adenoid İngilizcesi) 1. Boğaz bölgesindeki bademcikler. 2. Boğaz bademciklerine ait olan. 3. Beze benzeyen veya onu andıran.

adenoid

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 59094

ADENOID = (adenoid nedir; adenoid Türkçesi) 1. Boğaz bölgesindeki bademcikler. 2. Boğaz bademciklerine ait olan. 3. Beze benzeyen veya onu andıran.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms