• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

activate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14647

ACTIVATE = ['ektiveyt] verb
harekete geçirmek, etkili hale getirmek
İngilizce örnek : You have to press this button to activate the alarm.
Türkçe çevirisi : Alarmı harekete geçirmek için bu düğmeye basman gerekiyor.
İngilizce örnek : A nucleus can be artificially activated by neutron bombardment.
Türkçe çevirisi : Nötron bombardımanı ile çekirdek yapay olarak harekete geçirilebilir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms