• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accuse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14849

ACCUSE = [ı'kyu: z] verb
(of) suçlamak * eşanlamlı : blame, incriminate * karşıtanlamlı : absolve, clear, acquit
İngilizce örnek : They accused him of stealing the money.
Türkçe çevirisi : Onu parayı çalmakla suçladılar.
İngilizce örnek : The butler was accused of murder.
Türkçe çevirisi : Kâhya cinayetle suçlandı.
* the accused = sanık(lar)
İngilizce örnek : The accused man broke down and confessed.
Türkçe çevirisi : Sanık (adam) kontrolünü kaybedip (ağlayarak) suçunu itiraf etti.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms