• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abhorrence

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 25333

ana kullanım

01. nefret 02. tiksinti 03. iğrenme 04. iğrenç şey 05. nefret etme 06. tiksinme 07. ikrah 08. nefret edilen şey

ABHORRENCE = [ıb'horıns] noun
nefret * eşanlamlı : hatred

ilgili sözler / related words

1: 0 ms