• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aba

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 13196

aba = keçe [eski terim - öz Türkçe]

aba = abâ [Türkçe - Osmanlıca]

ABA
A) isim
1. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş.
2. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük.
3. esk. Bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka.
4. Aba güreşinde giyilen ve dizlere değin uzanan özel güreş giysisi.
5. Abla.
6. Anne, ana
7. Nine, anneanne.
8. Kepenek
9. Palto.
10. Yaba.
B) sıfat
1. Abadan yapılan.
C) ünlem
1. Şaşma ve korku belirtir.
2. Teklifsiz konuşmada seslenmek ve dikkati çekmek için kullanılır.

aba

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 21053

ana kullanım

ABA nasıl okunur, okunuşu /'Ebı/ isim

ilgili sözler / related words

1: 0 ms