• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aba

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

aba = keçe [eski terim - öz Türkçe]

ABA = (aba nedir; aba ne demek; aba İngilizcesi) (halk dilinde) 1. Abla. 2. Anne.

ABA = (aba nedir; aba ne demek; aba İngilizcesi) 1. Ana. 2. Nine, anneanne.

ABA = (aba nedir; aba ne demek; aba İngilizcesi) 1. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş. 2. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. 3. sf. Bu kumaştan yapılan. 4. esk. Bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka. 5. Kepenek (I).

ABA = (aba nedir; aba ne demek; aba İngilizcesi) Aba güreşinde giyilen ve dizlere değin uzanan özel güreş giysisi.

ABA = (aba nedir; aba ne demek; aba İngilizcesi) Palto.

ABA = (aba nedir; aba ne demek; aba İngilizcesi) Şaşma ve korku ünlemi.

ABA = (aba nedir; aba ne demek; aba İngilizcesi) Teklifsiz konuşmada seslenme ve dikkati çekme ünlemi.

ABA = (aba nedir; aba ne demek; aba İngilizcesi) Yaba.

aba = abâ [Türkçe - Osmanlıca]

aba

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 21053

ana kullanım

ABA nasıl okunur, okunuşu /'Ebı/ isim

ilgili sözler / related words

1: 1 ms