• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çevirmen

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6854

çeviribilim / translation studies

çevirmen = mütercim [öz Türkçe - eski terim]

çevirmen = tercüman [öz Türkçe - eski terim]

ÇEVİRMEN = (çevirmen nedir; çevirmen ne demek; çevirmen İngilizcesi) 1. Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse 2. Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse; bir dilde yazılmış bir yapıtı başka dile aktaran kişi.

çevirmen = mütercim [Türkçe - Osmanlıca]

çevirmen = tercüman [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms