• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bilişim terimleri / computing terms

access = erişim

access = erişmek

account = hesap

arise = kaynaklanmak

arithmetic/logic unit = aritmetik/mantık birimi

attach = eklemek

attachment = ek

audio information = sesli bilgi

backup copy = yedek kopya

boot = bilgisayarı başlatmak

boot disk = açılış diski

boot up = bilgisayarı başlatmak

browse = göz atmak

buggy = bulaşık (yazılım)

bus = veri yolu

cause = sebep olmak

Central Processing Unit = merkezi işlem birimi

click = tıklamak

client = istemci

command = komut

compiler = derleyici

computer accounts = bilsayar hesapları

computerized world = bilgisayarla donatılmış dünya

connect = bağlanmak

convenient = uygun

copy = kopyalamak

crash = çökmek

create = oluşturmak

damage = zarar; zarar vermek

data flow = veri akışı

delete = silmek

denial of service = hizmet dışı kalmak

disk crash = Disk çökmesi

display = göstermek

domain name system = alan adı sistemi

drag and drop = sürükle bırak

dual-core processor = çift çekirdekli işlemci

editor = metin düzenleyici

exchange = değiş tokuş etmek

execute = çalıştırmak

features = özellik

fetch = bulup getirmek

file allocation table = dosya ayırma dizini

file folder = dosya klasörü

file Transfer Protocol = dosya aktarma protokolü

files and folders = dosya ve klasörler

find = bulmak

folder = dizin

directory = dizin

follow = izlemek, takip etmek

font = yazı tipi

free = kullanıma açık

free sectors = kullanıma açık sektör

go wrong = bozulmak

graphical user interface = grafiksel kullanıcı arayüzü

hard drive = sabit disk

head crash = kafa arızası

hyperlink = köprü

hypertext = yardımlı/hiper metin

Hypertext Mark-up Language (HTML) = hipermetin işaret dili

Hypertext transfer protocol (HTTP) = hipermetin aktarma protokolu

icon = simge

information processor = bilgi işlemci

install = kurmak

instruction = komut

instruction decoder = komut çözücü

integrated circuit = tümleşik/entegre devre

interface unit = bağlantı ünitesi

interlink = birleştirmek

Internet database = internet veri tabanı

investigate = araştırmak

IP address = internet protocol adresi

log into = girmek, bağlanmak

long-term storage device = uzun süreli saklama aygıtı

main random access memory = rasgele erişimli bellek

map of sectors = sektör haritası

memory storage device = bellek saklama aygıtı

microprocessor = mikro işlemci

move = taşımak

move up and down = aşağı yukarı hareket etmek

multi-core processor = çok çekirdekli işlemci

multiple tasks = çoklu görevler

network =

occur = meydana gelmek

operating system = işletim sistemi

overview = genel bakış, göz gezdirme

parallel port = bağlantı noktası

parse = çözümlemek

password = şifre

peripheral = çevre aygıtı

platter = plak, tabaka

point = seçmek

prepare = hazırlamak

presentation = sunum

processing units = işlem birimi

provide = sağlamak

quad-core processor = dört çekirdekli işlemci

read-write head = okuma yazma kafası

receive = almak, kabul etmek

recommend = tavsiye etmek

recycle bin = geri dönüşüm kutusu

resolution = çözünürlük

ripple effect = dalgalanma etkisi

run = çalıştırmak

run = çalıştırmak

secure shell = güvenli kabuk

security = güvenlik

send = göndermek

serial port = seri bağlantı noktası

share = paylaşmak

simplify = kolaylaştırmak

single-core processor = tek çekirdekli işlemci

software bug = yazılım hatası

software instructions = yazılım komutları

spreadsheet = tablolama programı

start menu = başlangıç menüsü

startup = başlatma

store = depolamak

switch = düğmeye basıp açmak

track = iz

trash = çöp

trigger = tetiklemek

Uniform Resource Locators (URL) = uniform kaynak konumlayıcı

upgrade = güncellemek

user interface = kullanıcı arayüzü

username = kullanıcı adı

view = incelemek; bakmak

visual = görsel

wait = beklemek

web browser = ağ tarayıcısı

web server = ağ sunucusu

window = pencere

word processor = kelime işlemci

World Wide Web = internet sunucuları ağı