• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beton terimleri / glossary of concrete terms

  

ASR (Alkali-Silica Reactivity) [ASR (Alkali-Silika Reaktivitesi)] = ASR, belirli minerallerin, özellikle camsı silika malzemelerin, betonun yüksek alkali ortamı nedeniyle nem varlığında parçalandığı bir olgudur. Bu parçalanma genişleyen bir jel oluşturarak betonda gerilme kuvvetlerine yol açar ve çatlamalara neden olur. Bu çatlaklar daha fazla su sızmasına izin vererek jelin daha fazla genleşmesine ve betonun bozulmasına yol açar.

Abrams' Law [Abrams Yasası] = Abrams Yasası beton biliminde beton dayanımı ile su-çimento oranı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir ilkedir. Malzemeler, kürleme ve test koşulları gibi diğer tüm faktörler sabit kaldığında, daha düşük su-çimento oranlarının daha yüksek beton dayanımına yol açtığını belirtir.

Abrasive Surface Cleaning [Aşındırıcı Yüzey Temizliği] = Basınçlı hava ile tahrik edilen yüksek hızlı bir kum akışı kullanarak bir yüzeyi aşındırma veya profil oluşturma yöntemi.

Accelerator Without Chloride [Klorürsüz Hızlandırıcı] = Hidratasyon sürecini hızlandırarak serin ve nemli koşullarda betonun priz süresini hızlandırmak için kullanılan aşındırıcı olmayan hızlandırıcı katkı.

Accelerator [Hızlandırıcı] = Beton bağlamında bir hızlandırıcı, hidratasyon oranını artırarak priz sürecini hızlandırmak için beton karışımına eklenen kimyasal bir maddedir.

Acid etching [Asitle aşındırma] = Asitle aşındırma, bir beton yüzeyi temizlemek veya dokulandırmak için muriatik veya fosforik asit gibi asitlerin uygulanmasını içeren bir tekniktir. Yüzey hazırlığı için aşındırıcı kumlamaya alternatif olarak kullanılır.

Acid stain [Asit boyası] = Kimyasal leke olarak da bilinen asit boyası, asidik, su bazlı bir çözelti içinde çözünmüş inorganik tuzları kullanan bir renklendirme yöntemidir. Bu çözelti, kürlenmiş betondaki minerallerle kimyasal olarak reaksiyona girerek soyulmayan veya dökülmeyen kalıcı, şeffaf bir renk üretir. Asit boyası betona çekici bir alacalı veya mermer benzeri görünüm kazandırır, genellikle tans, kahverengi, kırmızımsı kahverengi ve yeşil gibi toprak tonlarında.

Acid-Base Test [Asit-Baz Testi] = Asitlik veya alkalilik seviyesini belirlemek için beton yüzey üzerinde yapılan ve genellikle dolgu macunları veya kaplamalar uygulanmadan önce gerçekleştirilen bir testtir.

Acrylic Sealer [Akrilik Dolgu Macunu] = İster solvent bazlı ister su bazlı olsun, akrilik mastik beton yüzeyinde koruyucu bir film oluşturur. Bu film, hem normal hem de dekoratif betonun görsel çekiciliğini vurgulayan bir parlaklık katar.

Admixture [Katkı Maddesi] = Katkı, betonda su, Portland çimentosu ve agrega dışında bulunan bir bileşendir. Karıştırma, priz alma veya sertleşme aşamalarında beton özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Katkılar, harmanlama tesisinde veya yerinde dahil edilebilir ve yüklenicilere, dekoratif damgalama için işlenebilirlik süresini uzatmak gibi beton özelliklerini gerektiği gibi ayarlama esnekliği sunar.

Aggregate Displacement [Agrega Yer Değiştirmesi] = Genellikle gözenekli, yüksek emiciliğe sahip agregaların neden olduğu, kırılmış agrega parçacıklarından kaynaklanan genleşme basıncı nedeniyle beton yüzeyinde çukurlar veya kraterler oluşması.

Aggregate [Agrega] = Agrega, kum, kırma taş, kaya veya genişletilmiş parçacıklar gibi malzemelerin bir karışımını ifade eder. Çimento hamurunun oluşumunu ve akışını iyileştirirken betonun yapısal bütünlüğünü arttırmaya yarar. Tipik olarak agrega, beton hacminin yaklaşık %75'ini oluşturur.

Air content [Hava içeriği] = Betondaki hava içeriği, genellikle toplam hacmin bir yüzdesi olarak ifade edilen sürüklenmiş veya hapsedilmiş hava miktarını ifade eder.

Air-entraining [Hava sürükleyici] = Hava sürüklenmiş beton, çimento hamuru boyunca eşit olarak dağılmış küçük hava kabarcıkları içerir. Bu kabarcıklar hava sürükleyici çimento, hava sürükleyici katkı maddesi veya her iki yöntemin bir kombinasyonu kullanılarak betona eklenebilir. Uygun hava sürükleme, neme ve donma-çözülme döngülerine maruz kalan betonun dayanıklılığını ve kimyasal buz çözücülerden kaynaklanan yüzey kireçlenmesine karşı direncini artırır.

Airless Spraying Device [Havasız Püskürtme Cihazı] = Sızdırmazlık maddelerinin ve sıvı ayırıcıların uygulanmasında sıklıkla kullanılan bir alettir.

American Concrete Institute (ACI) [Amerikan Beton Enstitüsü (ACI)] = ACI, betonla ilgili eğitim, belgelendirme ve bilgi sağlamaya adanmış uluslararası bir kuruluştur.

American National Standards Institute (ANSI) [Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI)] = ANSI, Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nde (ISO) ABD temsilcisi olarak hizmet vermektedir.

American Standard of Testing Materials (ASTM) [Amerikan Test Malzemeleri Standardı (ASTM)] = ASTM, çeşitli yapı malzemelerinin performansını değerlendirmek için standartlaştırılmış bir test merkezi olarak işlev gören bir kuruluştur.

Antiquing [Antiquing] = Antiquing, dekoratif beton yüzeylere eskitilmiş veya benekli bir görünüm vermek için renklerin katmanlanmasını içeren bir tekniktir.

Apron [Apron] = Apron, genellikle bir araç girişinde bulunan ve bir binanın girişinin ötesine uzanan beton bir levhayı ifade eder.

Bleed water (bleeding) [Taşma suyu (kanama)] = Taşma suyu, ayrışma nedeniyle yeni yerleştirilmiş beton üzerinde yüzeye çıkan suyu ifade eder. Bu durum son kat işlemlerini potansiyel olarak aksatabilir. Beton yüzeye kuru çalkalamalı bir renk sertleştirici uygularken, sertleştiriciyi yeterince ıslatmak ve yüzeye çıkmasını sağlamak için bir miktar taşma suyu gereklidir.

Blistering [Kabarcıklanma] = Kabarma, üst kaplamalarda veya kaplamalarda kabarcıkların oluşması ve ardından alttaki alt tabakaya yapışma kaybını ifade eder. Beton yüzeyler bağlamında, bu sorun genellikle nem veya nem buharı iletimiyle ilgili sorunlardan kaynaklanır.

Bond breaker [Bağ kırıcı] = Bağ kırıcı, malzemelerin beton bir alt tabakaya yapışmasını önlemeye yarayan bir malzemedir.

Bond [Bağ] = Bağ, bir malzeme (kaplamalar, üst kaplamalar, tamir harçları veya sızdırmazlık malzemeleri gibi) ile mevcut bir yüzey arasındaki yapışma veya kavrama seviyesini ifade eder.

Bonding agent [Yapıştırıcı madde] = Yapıştırıcı madde, kaplamaların veya üst kaplamaların mevcut yüzeye yapışmasını artırmak için kullanılan yapışkan bir maddedir. Ayrıca yeni beton ile eski beton arasında bir bağ kurmak için de kullanılır. Bu madde astar olarak da bilinir.

Broadcast [Yayma] = Serpme, kuru çalkalama renk sertleştiricisinin, dekoratif agreganın veya diğer kuru malzemelerin taze beton, kaplamalar veya kaplamalar üzerine düzgün bir tabaka halinde elle serpilmesini içerir. Bu, renk katmak veya çekişi artırmak için yapılır.

Broom finish [Süpürge finişi] = Süpürge finişi, yeni yerleştirilmiş beton üzerinde süpürge gezdirilerek elde edilen bir yüzey dokusudur. Bu işlem beton yüzeyine belirli bir doku kazandırır.

Bull float [Boğa şamandırası] = Boğa şamandırası, ahşap, reçine, alüminyum veya magnezyum gibi malzemelerden yapılmış büyük, düz bir dikdörtgen bıçaktan oluşan bir alettir. Yeni yerleştirilmiş beton plakalarda yüksek ve alçak noktaları tesviye etmek, büyük agregaları yüzeye gömmek, son perdahlama sırasında yüzeye bir macun tabakası getirmek ve kuru çalkalama renk sertleştiricisinde yüzdürmek gibi çeşitli amaçlara hizmet eder. Boğa şamandıraları tipik olarak şamandıra kafasına takılabilen veya vidalanabilen uzun saplara sahiptir, bu da kullanıcının çevrede kalırken döşeme boyunca itmesine olanak tanır.

Calcium Chloride [Kalsiyum Klorür] = Hidratasyon hızını artırarak daha soğuk ve nemli koşullarda betonun priz süresini hızlandırmak için kullanılan hızlandırıcı bir katkı maddesidir. Ancak beton plaklarda yüzey renginin bozulmasına ve çelik donatının korozyona uğramasına neden olabilir.

Cast in Place [Yerinde Dökme] = Nihai yerinde dökülen ve tamamlanan beton anlamına gelir.

Cement Quantity [Çimento Miktarı] = Bir çuvalı 94 pound ağırlığında olan Portland Çimentosu için bir ölçü birimi.

Cement Quantity in a Cubic Yard of Concrete [Bir Metreküp Betondaki Çimento Miktarı] = Proje planlarında veya şartnamelerde belirtilen, bir metreküp beton başına çimento çuvalı sayısı.

Cement [Çimento] = Çimento betonun bir bileşenidir, aynı şey değildir. Su ile karıştırıldığında sertleşen ve betonda bağlayıcı madde olarak görev yapan ince öğütülmüş malzemelerden oluşur.

Cementitious [Çimentolu] = Bileşenlerinden biri olarak Portland çimentosu içeren veya çimento benzeri özelliklere sahip bir malzemeyi tanımlar.

Chairs (Supports) [Sandalyeler (Destekler)] = İnşaat demiri destek sandalyeleri, bir beton döşeme içindeki takviye çubuklarına tutarlı destek sağlamak için kullanılır.

Chalking [Tebeşirlenme] = Beton yüzeyinin bozulması veya kaplamaların ya da üst kaplamaların bozulması nedeniyle gevşek, toz halinde kalıntı oluşumu.

Colorant [Renklendirici] = Bir kaplama veya üst kaplamaya renk ve opaklık katan ince öğütülmüş doğal veya sentetik parçacıklar.

Common Cement [Adi Çimento] = Su ile kimyasal etkileşim yoluyla katılaşan, kireçtaşı ve kil karışımının ısıtılmasıyla üretilen hidrolik bir ürün.

Compressive Strength [Basınç Dayanımı] = Beton veya çimentolu kaplama malzemelerinin dayanabileceği maksimum basınç gerilimi, genellikle inç kare (psi) başına pound cinsinden ölçülür.

Concrete Countertops [Beton Tezgahlar] = Üretilen tezgah yüzeylerine el yapımı alternatifler, kalıplarda önceden dökülebilir veya yerinde dökülebilir. Lekeler, pigmentler, dekoratif agregalar ve epoksi kaplamalar kullanılarak doğal taşa benzeyecek şekilde özelleştirilebilirler.

Concrete Cutting with Saws [Testerelerle Beton Kesme] = Kürlenmiş betonda derzleri kesmek veya desenleri çizmek için aşındırıcı bıçaklara veya disklere sahip beton testerelerinin kullanılması.

Concrete Slump Test [Beton Çökme Testi] = Huni şeklindeki bir koni kalıptan çıkarıldıktan sonra çökme derecesine göre belirlenen, taze karıştırılmış betonun kıvamının bir ölçüsü.

Concrete Stenciling [Beton Şablonlama] = Taş, kiremit desenleri içeren ağır hizmet tipi kağıt şablonlar kullanılarak yapılan dekoratif bir işlem

Concrete [Beton] = Beton, bağlayıcı madde olarak çimento, kimyasal katkı maddeleri, su ve minerallerden oluşan kompozit bir malzemedir. Doğru şekilde karıştırıldığında ve yerleştirildiğinde sertleşerek çok yönlü bir yapı malzemesine dönüşür.

Consistency [Kıvam] = Taze betonun akma kabiliyetini ifade eder, tipik olarak çökme ile ölçülür.

Construction Joint [İnşaat Derzi] = Genellikle bir iş gününün sonunda veya iş uzun bir süre için durduğunda oluşturulan, birbirini takip eden iki beton yerleştirmenin birleştiği yüzeyler. Harekete ve yük aktarımına izin verebilirler.

Control (Contraction) Joint [Kontrol (Büzülme) Derzi] = Beton plakada çatlakların yerini kontrol etmek için kullanılan testere veya aletle açılmış oluk.

Crack Chasing [Çatlak Kovalama] = Betondaki çatlakları onarım malzemesi ile doldurmadan önce testere veya açılı taşlama makinesi kullanarak kanal açma uygulaması.

Crack Formation in Response to Existing Cracks [Mevcut Çatlaklara Yanıt Olarak Çatlak Oluşumu] = Alt tabakada önceden var olan çatlaklarla aynı hizada olan kaplamalarda ve üst kaplamalarda çatlakların gelişmesi.

Cracks, Moving [Çatlaklar, Hareketli] = Betonda hala aktif olan ve genellikle yapısal olan, betonun tüm derinliği boyunca uzanan çatlaklar.

Cracks, Static [Çatlaklar, Statik] = Betonda hareket etmeyen ve yüzeyle sınırlı olan kılcal çatlaklar.

Crazing [Çatlama] = Yüzey harcı büzülmesine bağlı olarak ince, rastgele çatlakların gelişmesi.

Crusting [Kabuklanma] = Yeni yerleştirilmiş beton yüzeyinin, genellikle güneşe, rüzgara, sıcağa maruz kalması nedeniyle veya damgalı beton çalışması sırasında çok hızlı kurumasıyla ortaya çıkan bir durumdur.

Cubic Yard [Kübik Yard] = Hacme göre sipariş edilen, satılan ve harmanlanan hazır beton için bir ölçü birimi.

Curing Compound [Kürleme Bileşiği] = Betondan su buharlaşmasını yavaşlatan bir membran oluşturmak için yeni yerleştirilmiş betona uygulanan bir sıvı.

Curing [Kürleme] = Uygun hidratasyon ve sertleşmeyi sağlamak için yeni yerleştirilmiş beton veya çimentolu malzemelerde uygun nem ve sıcaklık koşullarını muhafaza etme işlemi.

Darby [Darby] = Betonda düz olmayan alanları düzeltmek için kullanılan el şamandırasının uzatılmış bir versiyonu.

Decorative Aggregate [Dekoratif Agrega] = Bazalt, granit, kuvars veya kireçtaşı gibi doğal renkli taşlar, çıplak agregalı betonu veya dekoratif kaplamaları geliştirmek için kullanılır.

Decorative Concrete [Dekoratif Beton] = Renk, desen, doku veya süsleme işlemleriyle zenginleştirilmiş beton.

Decorative Overlay Application [Dekoratif Kaplama Uygulaması] = Genellikle şablonlarla kullanılan, tipik olarak 1/8 inç kalınlığında, sıçrama katmanı veya yıkma cilası olarak dekoratif bir kaplama uygulaması.

Degreaser [Yağ Çözücü] = Gres, yağ ve kirleticileri beton yüzeylerden temizlemek için kullanılan kimyasal bir çözelti.

Delamination [Delaminasyon] = Genellikle zayıf yapışma nedeniyle bir kaplamanın veya üst tabakanın bir alt tabakadan veya bir kaplamanın katmanlarının birbirinden ayrılması.

Densifier [Yoğunlaştırıcı] = Yüzeyi katılaştırmak ve yoğunlaştırmak için betona uygulanan, su penetrasyonuna ve lekelenmeye karşı koruma sağlayan sıvı kimyasal sertleştirici.

Dry-Shake Color Hardener [Kuru Sarsıntı Renk Sertleştirici] = Renklendirici pigmentler, çimento, agregalar ve yüzey düzenleyicilerden oluşan bir karışım, renkli, dayanıklı bir yüzey oluşturmak için damgalı betona veya kaplamalara kuru sallama olarak uygulanır.

Drying Shrinkage [Kuruma Büzülmesi] = Nem kaybı nedeniyle kurudukça beton hacminde meydana gelen azalma.

Dyes [Boyalar] = Kimyasal reaksiyona girmeden beton yüzeyine nüfuz eden ince pigmentler içeren, çeşitli renkler sunan ve su ve solvent bazlı formlarda mevcut olan yarı saydam renk çözeltileri.

Edger [Edger] = Temiz, bitmiş bir kenar sağlamak için taze beton kenarlarında kullanılan bir alet.

Efflorescence [Efflorescence] = Çözünebilir kalsiyum hidroksitlerin betondan sızması ve havadaki karbondioksit ile reaksiyona girmesi nedeniyle beton yüzeyinde kristal, tipik olarak beyaz tortuların oluşması.

Engraving [Gravür] = Sertleşmiş betonda desenler ve tasarımlar oluşturmak için özel aletlerin kullanılması, genellikle harç benzeri çizgiler oluşturmak için boyamadan sonra yapılır.

Epoxy Injection [Epoksi Enjeksiyonu] = Düşük basınç altında epoksi yapıştırıcı enjekte ederek beton çatlaklarını kapatmak veya onarmak için kullanılan bir yöntemdir.

Epoxy Resins [Epoksi Reçineler] = Beton için koruyucu ve dekoratif kaplamalarda, çatlak beton enjeksiyonu için yapıştırıcı olarak veya epoksi harçlarda bağlayıcı olarak kullanılan organik kimyasal bağlayıcı sistemler.

Evaporation Retarder [Buharlaşma Geciktirici] = Yeni yerleştirilmiş betonun yüzeyinden nem kaybını geçici olarak azaltan sprey uygulamalı bir film.

Exposed Aggregate [Açıkta Bırakılmış Agrega] = Altta yatan agregaları ortaya çıkarmak için yüzey harcının beton plakadan çıkarılmasıyla oluşturulan, fırçalama, basınçlı yıkama veya aşındırıcı kumlama yoluyla elde edilen dekoratif bir yüzey.

Feather edge [Tüy kenarı] = Yumuşak bir geçiş oluşturmak için bir üst kaplama veya onarım malzemesinin kenarını mevcut betonla sorunsuz bir şekilde harmanlama işlemi.

Fibers [Elyaflar] = Polipropilen, poliolefin, naylon, polietilen, polyester veya akrilik gibi malzemelerden oluşan mikroskobik filamentler. Betonu güçlendirmek için tek başlarına ya da inşaat demiri veya kaynaklı tel örgü ile birlikte kullanılırlar.

Film-forming sealer [Film oluşturucu mastik] = Beton yüzeyinde koruyucu bir bariyer oluşturarak su ve kirletici maddelerin sızmasını önleyen bir mastik türüdür. Aynı zamanda, renkli veya çıplak agregalı betonun görünümünü iyileştiren bir parlaklık veya parlaklık sağlayabilir.

Finishing [Son İşlem] = İstenen görünüm ve işlevsel özellikleri elde etmek için yeni yerleştirilmiş beton veya beton kaplamaların yüzeyinin tesviye edilmesi, düzleştirilmesi, sıkıştırılması ve işlenmesini içeren eylemler bütünü.

Finishing [Son İşlem] = Sıkıştırma, tesviye ve düzleştirme gibi işlemlerle istenen yüzey kalitesini sağlamak için yeni yerleştirilmiş betonun işlenmesi.

Flaking or Chipping [Pullanma veya Yontulma] = Zemin veya döşemelerdeki derzlerde betonun ayrılması, genellikle derzler yanlış monte edildiğinde veya uygulanan yükleri destekleyemediğinde meydana gelir.

Flashing (or flash broadcasting) [Flashing (veya flaş yayın)] = Damgalamadan önce beton yüzeylere kuru sertleştiricinin vurgu renklerini uygulamak için kullanılan, ince ve doğal görünümlü renk varyasyonları ile sonuçlanan bir teknik.

Flatwork [Düz İşler] = Kaldırımların, araba yollarının, bodrum katlarının ve genel düz beton yüzeylerin inşası gibi görevler de dahil olmak üzere, doğası gereği esas olarak düz olan beton işleri.

Flexural strength [Eğilme dayanımı] = Sertleşmiş betonun veya bir kaplamanın bozulmadan bükülmeye dayanma kapasitesi.

Float finish [Şamandıra finisajı] = Finisaj sırasında bir boğa şamandırası veya el şamandırası kullanılarak elde edilen, genellikle pürüzlü bir yüzey dokusu.

Floor polisher [Zemin parlatıcı] = Cilalı beton üretiminde kullanılan bir arkadan yürüme makinesi. Tipik olarak bir ana cilalama başlığı ve pürüzsüz, izsiz bir yüzey elde etmek için elmas aşındırıcılara sahip birkaç küçük uydu başlık içerir.

Fly ash [Uçucu kül] = Kömür tozunun yanmasından elde edilen tamamlayıcı bir çimento malzemesi. Bazen betonda çimento yerine kullanılır.

Form liner [Kalıp astarı] = Düz veya desenli bir mimari yüzey oluşturmak amacıyla kalıbın iç yüzeyini kaplamak için kullanılan malzeme.

Fresno [Fresno] = Boğa yüzdürme işleminden sonra beton yüzeylerin son perdahı için kullanılan, tipik olarak uzun saplı büyük bir mala.

Gauge rake [Gösterge tırmığı] = Yüksek yapılı kaplamaları veya çimentolu üst kaplamaları eşit bir kalınlıkta uygulamak için ayarlanabilir bir derinlik ölçer ile donatılmış bir alet.

Grade [Kot] = Bir inşaat alanının veya yapının mevcut veya planlanan zemin seviyesi veya yüksekliği.

Granulated blast furnace slag [Granüle yüksek fırın cürufu] = Erimiş yüksek fırın cürufunun hızla soğutulmasıyla oluşturulan tamamlayıcı bir çimento katkı malzemesidir. Bazen dayanıklılığı artırmak ve geçirgenliği azaltmak için beton karışımlarına eklenir.

Gravel Mix [Çakıl Karışımı] = Kaba agrega olarak bezelye çakılı veya daha büyük düz çakıl içeren ve genellikle açıkta kalan agrega yüzeyleri elde etmek için kullanılan bir beton karışımı.

Grinding [Taşlama] = İnce kaplamaları, macunları veya küçük kusurları gidermek için dönen aşındırıcı taşların veya disklerin kullanılmasını içeren mekanik bir yüzey hazırlama yöntemi.

Groover [Kanal Açıcı] = Taze betonda kontrol derzleri oluşturmak için tasarlanmış V şeklinde bir uca sahip bir alet.

Grout [Grout] = Kremsi bir kıvam elde etmek için çimentolu malzemelerin ve suyun, bazen agregalarla birlikte karışımı. Dekoratif beton plakalarda veya duvarlarda derzleri ve testere kesimlerini tanımlamak için kullanılır.

Hand float [El şamandırası] = Dar alanlarda veya kalıpların çevresi boyunca betonu yüzdürmek için kullanılan, tipik olarak 12 ila 18 inç uzunluğunda, boğa şamandırasının elde taşınan bir versiyonu.

Hard-troweled finish [Sert perdahlı yüzey] = Son beton perdahı için çelik bıçaklı bir mala kullanılarak elde edilen, pürüzsüz, sert ve düz bir yüzeyle sonuçlanan bir yüzey perdahı.

High-Gloss Concrete Finish [Çok Parlak Beton Kaplama] = Yüzeyleri istenen parlaklık ve pürüzsüzlüğe getirmek için elmas kaplı aşındırıcı disklere sahip özel zemin parlatıcıları kullanılarak elde edilen parlak bir yüzey. Bu, cilalı taşa benzemek için boyanabilen az bakım gerektiren bir yüzeyle sonuçlanır.

High-pressure water blasting [Yüksek basınçlı su püskürtme] = Beton yüzeyleri temizlemek veya pürüzlendirmek için yüksek basınçlı su akışlarının kullanıldığı bir işlem.

High-volume low-pressure (HVLP) sprayer [Yüksek hacimli düşük basınçlı (HVLP) püskürtücü] = Aşırı püskürtmeyi azaltmak için yüksek katı maddeli boyaları ve kaplamaları düşük basınçta ve düşük hızda uygulamak üzere tasarlanmış bir püskürtme cihazı.

Hopper gun [Hazne tabancası] = Tipik olarak bir hava kompresörü tarafından çalıştırılan, kaplamaların veya üst kaplamaların püskürtme uygulamaları için kullanılan yerçekimi beslemeli bir sistem.

Hover Trowel [Hover Mala] = Epoksi, polimer modifiyeli ve çimentolu kaplama sistemlerinin hassas finisajı için geliştirilmiş hafif bir elektrikli mala.

Hydrating Agent [Nemlendirici] = Neme maruz kaldığında kalsiyum hidroksit ile kimyasal reaksiyona girerek çimento benzeri özelliklere sahip bileşikler oluşturan silisli ve alüminli bir madde.

Hydration [Hidrasyon] = Beton veya diğer çimento bazlı malzemelerin sertleşmesine yol açan çimento ve su arasındaki kimyasal reaksiyon.

Imprint Pattern in Concrete [Betonda Baskı Deseni] = Tuğla, arduvaz, taş, kiremit veya ahşap gibi malzemelerin görünümünü taklit etmek için aletler, damgalama paspasları veya dikişsiz tekstüre kaplamalarıyla tekstüre edilen beton düz işler.

Imprinted Concrete [Baskılı Beton] = Tuğla, arduvaz, taş, kiremit ve ahşap gibi malzemeleri taklit etmek için aletler, damgalar veya dikişsiz dokulandırma kaplamalarıyla dokulandırılmış beton düz işler.

Inside Corner [İç Köşe] = Beton döşeme içinde içe bakan ve kontrol derzleri kullanılmadığı takdirde genellikle çatlama eğilimi gösteren bir açı.

Integral color [İntegral renk] = Yerleştirmeden önce taze betona veya çimentolu kaplamalara karıştırılan renklendirici madde.

Iron oxide [Demir oksit] = Dekoratif kaplamaları ve üst kaplamaları renklendirmek için sıklıkla kullanılan inorganik bir pigment.

Isolation Joint [İzolasyon Derzi] = Bağımsız harekete izin vermek ve çatlamayı azaltmak için bir yapının farklı bölümlerini ayıran veya izole eden derzler.

Joint (control, expansion, or isolation) [Derz (kontrol, genleşme veya izolasyon)] = Çatlamayı düzenlemek veya genleşme ve hareketi karşılamak için beton plakada oluşturulan, kesilen veya aletle açılan oluk.

Joint filler [Derz dolgusu] = Derzleri doldurmak ve döküntü sızmasını önlemek için kullanılan sıkıştırılabilir bir malzeme.

KCMMB Mix [KCMMB Karışımı] = Kansas City Metro Materials Board tarafından oluşturulan, özellikle tuzların, buz çözücülerin ve alkali-silika reaktivitesinin etkilerine karşı daha fazla dayanıklılık için tasarlanmış bir beton karışımı spesifikasyonu.

Kerf [Kerf] = Beton yüzeyde testere veya freze kullanılarak yapılan kesim.

Kneeboards [Diz Tahtaları] = Beton finişerleri tarafından beton düz işleri elle yüzdürürken veya perdahlarken diz çökmek için kullanılan tahtalar.

Knock-down finish [Knock-down bitiş] = Bir hazne tabancası ile dekoratif bir üst kaplama uygulanarak ve ardından pürüzsüz veya hafif dokulu bir yüzey için malzemeyi düzleştirmek için bir mala kullanılarak elde edilir.

Laitance [Laitance] = Taze beton yüzeyinde, tipik olarak su hareketinin neden olduğu, gevşek bir şekilde bağlanmış ince parçacıklardan oluşan ince bir tabaka. Dekoratif kaplamalar veya üst kaplamalar uygulanmadan önce kaldırılmalıdır.

Marbleize [Mermerleştirme] = Katmanlama renkleri ve bitirme teknikleri ile beton yüzeylere mermer görünümü ve parlaklığı verme işlemi.

Margin trowel [Kenar malası] = Betonun finisaj aletlerinden kazınması ve yama malzemelerinin uygulanması dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılan küçük, dikdörtgen ağızlı çelik mala.

Masking [Maskeleme] = Dekoratif bir işlem uygulamadan önce beton yüzeyin belirli alanlarının şablon, bant veya diğer malzemelerle kaplanması.

Material safety data sheet (MSDS) [Malzeme güvenlik veri sayfası (MSDS)] = Kimyasal içerikler, ürün kullanımı ve güvenlik yönergeleri hakkında ayrıntılar içeren bilgi sayfaları.

Membrane [Membran] = Rengi geliştirmek ve koruma sağlamak için beton yüzey üzerine uygulanan, genellikle akrilik, poliüretan veya epoksi gibi şeffaf plastiklerden yapılan koruyucu tabaka.

Microtopping [Microtopping] = Doku veya pürüzsüz bir yüzey elde etmek için malalama veya çekçek gibi teknikler kullanılarak uygulanan, genellikle 1/4 inçten daha az kalınlığa sahip ultra ince dekoratif bir kaplama.

Mil [Mil] = Kaplama kalınlığını belirtmek için yaygın olarak kullanılan 1/1.000 (0,001) inç'e eşit bir ölçü birimi.

Mix design [Karışım tasarımı] = Belirli iş koşullarına uygun beton için uyarlanmış özel bileşen oranları (çimento, agrega, su ve katkılar).

Mockup [Mockup] = Mimari gerekliliklere ve endüstri standartlarına uygunluğu sağlamak için gerçek bir proje için planlanan aynı malzeme ve yöntemlerle yapılan mimari beton örneği.

Moisture vapor transmission [Nem buharı geçişi] = Nem buharının beton döşeme yüzeyine hareketi, neme izin vermeyen kaplamalar veya zemin kaplamaları ile potansiyel olarak sorunlara neden olur

Moldable State [Kalıplanabilir Durum] = Yeni karıştırılmış betonun işlenebilirliğini ve kalıplama kolaylığını gösteren bir durumdur.

Opacity [Opaklık] = Bir kaplamanın alttaki yüzeyin rengini gizleme yeteneği.

Overlay [Kaplama] = Mevcut beton yüzeyleri güzelleştirmek, düzleştirmek veya eski haline getirmek için üzerine yerleştirilen, kalınlığı 1/4 ile 1 inç veya daha fazla arasında değişen yapıştırılmış malzeme katmanı.

PH Test [PH Testi] = Asitlik veya alkalilik seviyesini belirlemek için beton yüzeyinde yapılan bir testtir. Genellikle mastik veya kaplama uygulanmadan önce yapılır.

Patterned Concrete [Desenli Beton] = Tuğla, arduvaz, taş, kiremit ve ahşap kaplama gibi malzemelere benzemek için platform aletleri, damgalama paspasları veya dikişsiz doku kaplamaları ile desenlendirilmiş beton düz iş.

Penetrating Sealant [Nüfuz Eden Mastik] = Su direncini artırmak için beton yüzeye sızabilen, su ve tuzun nüfuz etmesini önleyen bir dolgu macunu.

Penetrating sealer [Nüfuz eden mastik] = Su iticiliğini artırmak için beton yüzeyine nüfuz etme özelliğine sahip bir mastik. Nüfuz eden mastikler betonla kimyasal olarak reaksiyona girerek su ve tuzun betona nüfuz etmesini önler.

Permeability [Geçirgenlik] = Bir membran veya kaplamanın bir sıvı veya gazın geçişine veya nüfuz etmesine izin verme derecesi.

Permeation [Permeasyon] = Bir membran veya kaplamanın bir sıvı veya gazın geçişine veya sızmasına ne ölçüde izin verdiği.

Pervious Concrete [Geçirgen Beton] = Geçirgen beton, yağıştan ve diğer kaynaklardan gelen suyun içinden geçmesine izin veren, böylece bir sahadan akışını azaltan ve yeraltı su seviyelerini yeniden şarj eden beton düzleme uygulamaları için kullanılan yüksek gözenekliliğe sahip özel bir beton türüdür.

Pigment [Pigment] = Bir kaplama veya üst kaplamaya renk ve opaklık katan ince öğütülmüş doğal veya sentetik parçacık.

Placement [Yerleştirme] = Beton karışımının sertleşeceği ve kürleneceği nihai yerine fiziksel olarak yerleştirilmesi.

Placing [Yerleştirme] = Beton karışımının sertleşeceği ve kürleneceği nihai yere fiziksel olarak yerleştirilmesi.

Plastic [Plastik] = Yeni karıştırılmış betonun işlenebilir ve kolayca kalıplanabilir olduğunu gösteren bir durum.

Plastic shrinkage cracks [Plastik büzülme çatlakları] = Taze betonun yüzeyinde, yerleştirildikten hemen sonra ve henüz plastik haldeyken oluşan düzensiz çatlaklar.

Plasticizer [Akışkanlaştırıcı] = Su/çimento oranını arttırmadan çökmenin artmasını sağlayan su azaltıcı katkı.

Polar Set [Polar Set] = Hidratasyon hızını artırarak daha soğuk ve nemli koşullarda betonun priz süresini kısaltan, klorür içermeyen (korozif olmayan) hızlandırıcı katkı.

Polished concrete [Cilalı beton] = Yüzeyleri istenen parlaklık ve pürüzsüzlük derecesine getirmek için elmas emdirilmiş aşındırıcı disklerle (zımpara kağıdına benzer) donatılmış özel zemin parlatıcıları kullanılarak elde edilen çok parlak bir yüzey. Elde edilen yüzey çok az bakım gerektirir ve cilalı taş görünümünü taklit etmek için boyanabilir.

Polymer modified overlay [Polimer modifiye kaplama] = Performansı, aşınma direncini ve estetik nitelikleri iyileştirmek için polimer reçineler eklenmiş çimento bazlı bir kaplama. Kaplama üreticileri farklı tipte polimer reçineleri kullanır ve genellikle bunları benzersiz özelliklere sahip tescilli ürünler üretmek için karıştırır. Günümüz dekoratif kaplamalarının çoğunda akrilik veya vinil karışımları kullanılır çünkü bu reçineler mükemmel yapışma gücü ve UV direnci sağlar.

Polymer stain [Polimer boya] = Asit boyalardan daha geniş bir renk paletinde mevcut olan akrilik-üretan bazlı bir boyadır. Uçucu organik bileşik oranı çok düşüktür ve lateks boyaya benzer işlenebilirlik özelliklerine sahiptir. Beton yüzeylere fırça, rulo, sünger, bez veya ticari püskürtücü ile uygulanabilir.

Polymer-Based Stain [Polimer Bazlı Boya] = Asit boyalardan daha geniş bir renk yelpazesinde mevcut olan akrilik-üretan bazlı bir boyadır. Düşük uçucu organik bileşiklere (VOC) sahiptir ve çeşitli yöntemler kullanılarak uygulanabilir.

Polymer-Enriched Overlay [Polimer ile Zenginleştirilmiş Kaplama] = Performansı, dayanıklılığı ve görsel çekiciliği artırmak için polimer reçineleri içeren çimento bazlı bir kaplama. Farklı özelliklere sahip benzersiz ürünler oluşturmak için çeşitli polimer reçineleri harmanlanır.

Pop-out [Patlak] = Beton yüzeyinde, genleşme basıncı nedeniyle sağlam olmayan agrega parçacıklarının kırılması sonucu oluşan, boyutları 1/4 inç ile birkaç inç arasında değişen çukur veya krater. Genellikle yüksek emilim oranına sahip gözenekli agregadan kaynaklanır.

Porous Concrete [Gözenekli Beton] = Yağış ve diğer kaynaklardan gelen suyun geçmesine izin vererek yüzey akışını azaltan ve yeraltı suyu seviyelerini yenileyen, düz iş uygulamaları için yüksek gözenekliliğe sahip özel olarak tasarlanmış beton.

Portland cement [Portland çimentosu] = Su ile kimyasal etkileşime girdiğinde sertleşen hidrolik bir üründür. Kireçtaşı ve kil veya benzer malzemelerin karışımının yakılmasıyla elde edilir.

Pozzolan [Pozzolan] = Nem varlığında kalsiyum hidroksit ile kimyasal reaksiyona girerek çimentolu özelliklere sahip bileşikler oluşturan silisli ve alüminli bir malzemedir.

Pre-Mixed Concrete [Ön Karışımlı Beton] = Yerleştirme için şantiyeye teslim edilmeden önce merkezi bir tesiste harmanlanan veya karıştırılan beton.

Primary Coat [Birincil Kat] = Sonraki kaplamaların veya malzemelerin yapışmasını artırmak için beton yüzeye uygulanan ilk katman.

Primer [Astar] = Sonraki katların yapışmasını veya aderansını iyileştirmek için beton yüzeye uygulanan ilk kat malzeme.

Pump-up sprayer [Pompalı püskürtücü] = Genellikle sızdırmazlık ve sıvı ayırma maddelerini uygulamak için kullanılan havasız bir püskürtücü.

Raveling [Raveling] = Genellikle beton yerleştirildikten çok kısa bir süre sonra derzlerin testere ile kesilmesinden kaynaklanan, derz kenarlarındaki agreganın yerinden çıkması veya betondaki çentikli desenler.

Re-entrant corner [Yeniden girintili köşe] = Beton döşemede içe doğru bakan bir açı. Bir kontrol derzi monte edilmediği sürece genellikle çatlamaya karşı savunmasızdır.

Ready-mixed concrete [Hazır beton] = Yerleştirme için şantiyeye teslim edilmeden önce merkezi bir tesiste harmanlanan veya karıştırılan beton.

Rebar (or reinforcing bars) [İnşaat demiri (veya takviye çubukları)] = Eğilme mukavemeti sağlamak için yerinde dökme betona yerleştirilen nervürlü çelik çubuklar. İnşaat demiri çeşitli çaplarda ve mukavemet derecelerinde gelir.

Reflection cracking [Yansıma çatlağı] = Alt tabakadaki mevcut çatlakların konumuyla çakışan kaplamalarda ve üst kaplamalarda çatlakların oluşması.

Reinforced Concrete Construction [Betonarme Yapı] = Gerilme ve eğilme gerilimine karşı direnci artırmak için çelik inşaat demiri veya kaynaklı tel örgü içeren beton yapı.

Reinforced concrete [Betonarme] = Gerilme ve eğilme gerilimine karşı daha fazla tolerans sağlamak için içine çelik inşaat demiri veya kaynaklı tel örgü yerleştirilmiş beton yapı.

Reinforcement Bars [Takviye Çubukları] = Çekme mukavemeti sağlamak için taze dökülmüş betona yerleştirilen nervürlü çelik çubuklar. Çeşitli çaplarda ve mukavemet derecelerinde mevcutturlar.

Release Agent Application [Ayırıcı Madde Uygulaması] = Yapışmayı önlemek için damgalamadan önce damgalama matları veya tekstüre kaplamaları üzerinde toz veya sıvı ayırıcı madde kullanımı.

Release agent [Ayırıcı madde] = Damgalamadan önce damgalama matlarına veya tekstüre kaplamalarına uygulanan ve matların yeni kaplama veya beton yüzeylere yapışmasını önleyen toz veya sıvı ayırıcı madde.

Sack [Çuval] = Bir miktar Portland Çimentosu. Bir çuval 94 pound ağırlığındadır.

Sack Mix [Çuval Karışımı] = Bir metreküp betondaki çimento çuvalı miktarı. Sipariş sırasında belirtilir, beton tipik olarak 5 çuval karışımı olarak adlandırılır (veya 5,5 çuval, 6 çuval, vb.) Bir karışımda ihtiyaç duyulan çimento çuvalları genellikle bir projenin planlarında veya şartnamelerinde belirtilir. Daha fazla çuval eşittir daha fazla mukavemet.

Salt Texture Finish [Tuz Dokulu Kaplama] = Taze beton üzerine kaya tuzu serpilerek ve ardından tuz parçacıklarını yüzeye gömmek için bir rulo veya şamandıra kullanılarak elde edilen ve benekli bir desen oluşturan dekoratif dokulu bir kaplama.

Salt finish [Tuz kaplama] = Taze beton üzerine kaya tuzu serpilerek ve ardından tuz parçacıklarını yüzeye bastırmak için bir silindir veya şamandıra kullanılarak elde edilen dokulu, dekoratif bir kaplama. Beton sertleştikten sonra tuz yıkanarak sığ girintilerden oluşan benekli bir desen ortaya çıkarılır.

Sandblast stenciling [Kum püskürtmeli şablonlama] = Esnek yapışkan şablonlar uygulayarak mevcut beton yüzeyleri desenlendirmek için bir teknik ve ardından sadece açıkta kalan alanlarda betonu hafifçe kaldırmak için kum püskürtme.

Sandblasting [Kumlama] = Basınçlı hava ile bir nozülden yüksek hızda püskürtülen kum akışı ile bir yüzeyin aşındırılması veya profilinin çıkarılması yöntemi.

Saw-cutting [Testere ile kesme] = Sertleşmiş betonda derzleri kesmek veya desenleri çizmek için aşındırıcı bıçakları veya diskleri olan bir beton testeresinin kullanılması.

Scaling [Pullanma] = Genellikle donma ve çözülmeye maruz kalma nedeniyle sertleşmiş bir beton yüzeyin pullanması veya kırılması. Betonun dökülmesi veya ufalanması olan pullanma ile zıtlık gösterir.

Screeding [Şaplama] = Şaplama tablası veya vurucu ve şaplama kılavuzları kullanılarak bir yüzey oluşturma işlemi.

Sealer [Sealer] = Dekoratif betonun görünümünü korumak ve geliştirmek için kullanılan solvent veya sıvı bazlı malzeme.

Seeding [Tohumlama] = Dekoratif agregaların yeni yerleştirilmiş beton veya üst kaplamaların yüzeyine serpilmesi.

Segregation [Ayrışma] = Aşırı taşıma veya titreşim nedeniyle ıslak beton bileşenlerinin ayrılması.

Self-leveling overlay [Kendiliğinden yayılan kaplama] = Akışkan, polimer modifiyeli, malalama gerektirmeden kendiliğinden yayılma özelliğine sahip çimento esaslı kaplama. Mevcut beton yüzeyleri düzeltmek ve tesviye etmek için kullanılır. Boyama, boyama veya testere ile kesme ile de geliştirilebilir.

Set [Priz] = Genellikle penetrasyon veya deformasyona karşı direnç açısından ölçülen, plastisite kaybolduğunda betonun ulaştığı durum. İlk priz, ilk sertleşmeye ulaşmış betonu ifade eder. Nihai priz, beton tam rijitliğe ulaştığında meydana gelir.

Set retarders [Priz geciktiriciler] = betonun priz süresini yavaşlatan kimyasal bir katkıdır. Sıcak koşullarda, beton karışımının uygun mukavemet kazanımı için çok hızlı priz almasını önlemek için kullanılır.

Setting [Priz] = Çimentolu bir karışıma su eklendikten sonra meydana gelen ve kademeli olarak sertliğin gelişmesine neden olan kimyasal reaksiyon.

Shotblasting [Kumlama] = Beton yüzeyleri temizlemek ve profil vermek için yuvarlak demir bilye kullanılan aşındırıcı bir kumlama yöntemi.

Skid steer loader [Mini yükleyici] =

Skim coat [Sıyırma kat] = Silecek veya mala ile çok ince bir şekilde uygulanan bir kaplama katmanı.

Slump [Çökme] = Kalıplanmış bir numune ters çevrilmiş huni şeklindeki bir koniden çıkarıldıktan sonra betonun çöktüğü mesafe ile belirlenen, taze karıştırılmış betonun kıvam ölçüsü.

Solvent [Solvent] = Tipik olarak sızdırmazlık malzemeleri ve kürleme bileşikleri için taşıyıcı olarak kullanılan sıvı.

Spalling [Dökülme] = Zemin veya döşemelerdeki derzlerde betonun kırılması. Genellikle yanlış monte edilen veya uygulanan yükleri yeterince desteklemeyen derzlerde meydana gelir.

Spalling- is caused by water entering concrete and forcing the surface to peel, pop out, or flake off. Concrete spalling is most likely to occur on exterior surfaces that are exposed to freeze and thaw cycles. Causes include [Dökülme] = betona su girmesi ve yüzeyin soyulmaya, dışarı çıkmaya veya pul pul dökülmeye zorlanmasından kaynaklanır. Beton dökülmesinin en çok donma ve çözülme döngülerine maruz kalan dış yüzeylerde meydana gelmesi muhtemeldir. Nedenleri arasında beton karışımında yüksek su çimento oranı, hava sürükleme eksikliği, uygun olmayan son işlem ve yetersiz kürleme yer alır.

Spray-down system [Püskürtme sistemi] = Yaklaşık 1/8 inç kalınlığa kadar bir sıçrama katmanı veya bir knock-down kaplama olarak uygulanan dekoratif bir kaplama. Genellikle kağıt veya yapışkan şablonlarla birlikte kullanılır. Önceden renklendirilmiş olarak mevcuttur veya karıştırma sırasında entegre olarak renklendirilebilir.

Stamped Overlay [Damgalı Kaplama] = Standart damgalı betona benzer ancak mevcut betona uygulanabilir. Genellikle 1/4 ila 3/4 inç kalınlığında çimentolu bir kaplama uygulanmasını ve çeşitli renklendirme seçenekleriyle tuğla, arduvaz veya doğal taşa benzeyecek şekilde damgalanmasını içerir.

Stamped concrete [Damgalı beton] = Tuğla, arduvaz, taş, kiremit ve ahşap döşeme gibi malzemelere benzemek için platform aletleri, damgalama paspasları veya dikişsiz doku kaplamaları ile desenlendirilen beton düz iş.

Stamped overlay [Damgalı kaplama] = Geleneksel damgalı betona benzer, ancak mevcut betona uygulanabilir. Çimentolu bir kaplama 1/4 ila 3/4 inç kalınlığında uygulanır ve ardından tuğla, arduvaz ve doğal taşı taklit etmek için damgalanır. Renk seçenekleri arasında kuru çalkalamalı renk sertleştiriciler, renkli sıvı veya toz ayırıcılar, asit lekeleri, boyalar ve renkli sızdırmazlık maddeleri bulunur.

Stamping Tools [Damgalama Aletleri] = Taş, arduvaz, tuğla veya diğer desenleri damgalı beton yüzeylere basmak için kullanılan sert veya yarı esnek poliüretan aletler, tipik olarak platform aletlerinden daha sığ desenler oluşturur.

Stamping mats [Damgalama matları] = Damgalı beton yüzeylerde taş, arduvaz, tuğla ve diğer desenleri basmak için sert veya yarı esnek poliüretan aletler. Baskı matları genellikle platform aletlerine göre daha sığ bir desen basar.

Stenciled concrete [Şablonlu beton] = Taze betona hafifçe bastırılan taş, kiremit veya tuğla desenli ağır hizmet tipi kağıt şablonların kullanıldığı ve ardından kuru sallama renk sertleştiricilerin uygulandığı dekoratif bir yüzey işlemi. Şablonlar çıkarıldığında, renksiz beton harç derzlerini taklit eder. Mevcut beton üzerinde kullanılmak üzere bir başka teknik de yapışkan şablonlar uygulamak ve ardından yüzeyi renklendirmek, aşındırmak veya kumlamaktır.

Straightedge [Mastar] = Yüzdürme işleminden önce beton yüzeyi uygun eğime getirmek için kullanılan sert, düz bir tahta veya metal parçası.

Strike off [Strike off] = Yeni yerleştirilmiş betonu doğru kotta düzlemek için.

Substrate [Yüzey] = Kaplama, dekoratif veya koruyucu kaplama, onarım prosedürü veya başka bir yüzey yenileme işlemi uygulanan mevcut bir beton yüzey.

Superplasticizers [Süperakışkanlaştırıcılar] = Su içeriğini yüzde 12 ila 13 oranında azaltan ve yüksek akışlı bir çökme betonu yapmak için düşük-normal çökme ve su-çimento oranına sahip betona eklenebilen yüksek aralıklı su azaltıcı.

Surface Cracking in Fresh Concrete [Taze Betonda Yüzey Çatlağı] = Yerleştirmeden kısa bir süre sonra taze betonun yüzeyinde, beton henüz şekillendirilebilir durumdayken ortaya çıkan düzensiz çatlaklar.

Surface Deterioration [Yüzey Bozulması] = Betonun içine su girmesi sonucu yüzeyde soyulma, patlama veya dökülmeye neden olur. Donma-çözülme döngülerine maruz kalan dış yüzeylerde daha olasıdır ve yüksek su-çimento oranı, yetersiz hava sürüklenmesi, yanlış perdahlama veya yetersiz kürleme gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Surface Erosion [Yüzey Erozyonu] = Genellikle erken testere kesimi nedeniyle derz kenarları veya betondaki çentikli desenler boyunca agrega parçacıklarının ayrılması.

Surface Overlay [Yüzey Kaplaması] = Mevcut beton yüzeyleri geliştirmek, düzleştirmek veya eski haline getirmek için uygulanan, tipik olarak 1/4 ila 1 inç veya daha kalın bir malzeme tabakası.

Surface Patterning with Sandblasting [Kumlama ile Yüzey Desenleme] = Yapışkan şablonlar ve kumlama kullanarak mevcut beton yüzeyler üzerinde desenler oluşturmaya ve açıkta kalan alanlarda betonu seçici olarak kaldırmaya yönelik bir teknik.

Surface Scaling [Yüzey Kabuklanması] = Genellikle donma-çözülme döngülerine maruz kalma nedeniyle sertleşmiş bir beton yüzeyin ayrılması veya kırılması.

Surface retarder [Yüzey geciktirici] = Çimento hamurunun priz almasını geciktirmek için yeni yerleştirilen betonun yüzeyine uygulanan bir kimyasaldır, böylece daha sonra fırçalama veya güç yıkama yoluyla kolayca çıkarılabilir ve açıkta kalan bir agrega yüzeyi elde edilir.

Tamper (or pounder) [Tamper (veya tokmak)] = Tam bir baskı sağlamak için damgalama matlarını veya tekstüre kaplamalarını taze betona sıkıca bastırmak için kullanılan el tipi bir darbe aleti.

Technical data sheet [Teknik veri sayfası] = Ürün kullanımı için önemli teknik özellikleri ve üretici yönergelerini içerir. Kapsama oranları, önerilen uygulamalar, ürün sınırlamaları, yüzey hazırlama kılavuzları, karışım oranları ve gerekli karışım süreleri, kap ömrü, uygulama prosedürleri, kürlenme süreleri, performans verileri ve önlemler gibi verileri içerir.

Texture roller [Doku silindiri] = Şablonlanmış betona taş benzeri bir doku kazandırmak için kullanılan, görünüş olarak boya silindirine benzeyen silindirik bir alet. Sadece açıkta kalan yüzeyleri dokulandırmak için şablon ve taze beton üzerinde yuvarlanır.

Texturing skins [Tekstüre kaplamaları] = Beton yüzeylere derin desen çizgileri bırakmadan kesintisiz dokular eklemek için esnek kaplamalar. Genellikle damgalama matlarından daha ince ve daha esnektir. Genellikle döşeme çevrelerini ve merdiven yükselticileri gibi dikey yüzeyleri dokulandırmak için kullanılır. Düzgün olmayan damgalamadan kaynaklanan lekeleri düzeltmek için de kullanılabilir.

Tint [Renk Tonu] = Dekoratif betona renk ipuçları eklemek için kullanılan seyreltilmiş bir renk yıkama.

Translucency [Yarı Saydamlık] = Bir kaplamanın alttaki yüzeyin rengini gizleme özelliği.

Trowel [Mala] = Yüzeydeki macun tabakasını sıkıştırmak ve pürüzsüz, düz bir yüzey sağlamak için kullanılan düz, geniş ağızlı çelik el aleti. Üst kaplama veya onarım malzemelerini uygulamak için de kullanışlıdır. Farklı şekillerde (yuvarlak veya kare kenarlı) ve uzunluklarda (8 ila 24 inç arasında) mevcuttur. Daha küçük malalar sınırlar, kısıtlı alanlarda çalışma veya kuru sallama renk sertleştiricinin yanıp sönen vurgularında çalışmak için kullanışlıdır.

Trowel finish [Mala finişi] = Perdahlama ile elde edilen pürüzsüz veya hafif dokulu yüzey finişi.

Vapor barrier [Buhar bariyeri] = Nem buharı geçişini önlemeye yardımcı olmak için beton bir döşemenin altındaki alt tabana yerleştirilen plastik kaplama gibi nem geçirmeyen bir malzeme.

Vapor-emission test [Buhar emisyon testi] = Bir beton alt tabakadan zaman içinde (tipik olarak 24 saat) salınan nem buharı hacmini ölçmek için kullanılan bir ASTM testi. Bir döşemeden yayılan çok fazla nem, kaplamaların, kaplamaların ve sızdırmazlık malzemelerinin performansını ve yapışmasını etkileyebilir. Önceden tartılmış, susuz kalsiyum klorür içeren küçük kaplar içeren nem buharı test kitleri mevcuttur.

Vertical stamped concrete [Dikey damgalı beton] = Sarkma olmadan 3 inç kalınlığa kadar uygulanmak üzere formüle edilmiş hafif bir çimento esaslı kaplama kullanılarak duvarlar ve diğer dikey yüzeyler için dekoratif bir kaplama. Kaplama hala plastikken, derin kabartma taş veya duvar dokuları üretmek için damgalanabilir veya elle oyulabilir. Malzeme kuruduktan sonra, asit lekeleri veya boyalar yüzeye püskürtülebilir veya süngerle sürülerek çoklu Volumetrik Mikser

Water reducer [Su azaltıcı] = Su içeriğini artırmadan taze karıştırılmış betonun çökmesini artıran veya mukavemeti etkilemeden azaltılmış su miktarı ile işlenebilirliği koruyan bir katkıdır.

Water-cement ratio [Su-çimento oranı] = Bir beton karışımındaki su miktarının çimento miktarına oranı. Yüksek kaliteli beton üretmenin anahtarı, işlenebilirlikten ödün vermeden su-çimento oranını mümkün olduğunca düşük tutmaktır.

Welded wire mesh [Kaynaklı tel örgü] = Beton plakaları güçlendirmek için kullanılan, her kesişme noktasında kaynak yapılmış tel şeritlerden oluşan dokuma örgü. Kaynaklı tel kumaş olarak da adlandırılır.

Wet polishing [Islak cilalama] = Elmas aşındırıcıları soğutmak ve taşlama tozunu ortadan kaldırmak için su kullanan bir cilalı beton yöntemi. Kuru cilalama kadar yaygın olarak kullanılmaz, çünkü işlem toplanması ve atılması gereken muazzam miktarda bulamaç (su ve çimento tozundan oluşan çorba kıvamında bir karışım) oluşturur.

White cement [Beyaz çimento] = Beyaz bir macuna hidratlaşan düşük demir içeriğine sahip bir portland çimentosu. Genellikle saf, parlak renk tonları, özellikle pastel renkler üretmek için entegre renkli betonda kullanılır.

Workability [İşlenebilirlik] = Beton veya diğer çimentolu malzemelerin karıştırılması, yerleştirilmesi ve bitirilmesinin kolaylığı.

Workability Enhancer [İşlenebilirlik Artırıcı] = Betondaki su içeriğini azaltarak su/çimento oranını değiştirmeden işlenebilirliği arttıran bir katkıdır.

Working time [Çalışma süresi] = Çimento bazlı bir malzemenin priz almaya başlamadan önce yerleştirilmesi ve bitirilmesi için mevcut olan süre. Genellikle ortam sıcaklığına ve alt tabaka sıcaklığına bağlıdır.

Xylene [Ksilen] = Yaygın bir çözücüdür. Solvent bazlı mastikler için taşıyıcı olarak kullanılır. Kokusu ve yanıcılığı yüksektir.