• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yet

Yanlış : The court didn’t decide yet.

Doğru : The court hasn’t decided yet.

Mahkeme henüz karar vermedi.


Şu ana kadar anlamını veren yet (henüz) sözcüğü, bu anlamından ötürü genellikle present perfect tense ile kullanılır. Yet sözcüğü genellikle olumsuz ve soruda kullanılır.


Has the postman come yet?

Postacı henüz (şu ana kadar) geldi mi?


I've heard about that film, but I haven't seen it yet.

O filmi duydum ama henüz onu görmedim (izlemedim).