• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

worth

Yanlış : His mansion worths about five million liras.

Doğru : His mansion is worth about five million liras.

Konağı yaklaşık beş milyon lira değerinde.


Worth bir eylem değil sıfattır. Belli bir para etmek be worth ile söylenir.


The portrait is worth two thousand liras.

Portre iki bin lira değerinde.


How much is it worth?

Değeri ne kadar?


Bu sözcük be worth (doing) sth yapısında değmek anlamını verir.


The film is worth watching.

Film izlemeye değer.


This novel is worth reading.

Bu roman okumaya değer.


We can walk there. It's not worth taking a taxi.

Oraya yürüyerek gidebiliriz. Taksi tutmaya değmez.