• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

who's - whose

Bu iki sözcük birbirine sadece sesletimleri açısından benzemektedir. Who’s, who is sözcüklerinin kaynaşık biçimidir.


Who's coming to dinner?

Yemeğe kim geliyor?


Who's that fellow with a moustache?

O bıyıklı adam kim?


Whose ise kimin anlamında soru sıfatı veya zamiri olarak kullanılır.


Whose gloves are these?

Bunlar kimin eldivenleri?


“Whose is that?” “It is Tom’s”

“O kimin?” “Tom’un.”


Whose, aynı zamanda bir ismi tanımlamak üzere iyelik zamiri olarak da kullanılır.


She is interviewing the man whose house burned down.

Evi yanıp kül olan adamla röportaj yapıyor.


My uncle,whose glasses were on the end of his nose, looked down at me.

Gözlükleri burnunun ucunda olan amcam bana baktı.