• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

weather - air

Yanlış : I hate rainy air.

Doğru : I hate rainy weather.

Yağmurlu havadan nefret ederim.


Teneffüs ettiğimiz hava air, iklimlerle ilgili olan hava weather’dır.


A cup of hot coffee is just what I need in this cold weather.

Bu soğuk havada tam ihtiyacım olan şey bir fincan sıcak kahvedir.


We had a good picnic in spite of the bad weather.

Kötü havaya rağmen iyi bir piknik yaptık.


We breathed the polluted air.

Kirli havayı soluduk.