• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wear - put on

 Bu sözler hakkında bilgi için put on maddesine bakınız.