• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wait - wait for

Yanlış : Wait me!

Doğru : Wait for me!

Beni bekle!


Beklenilen şey ya da kimse varsa, veya soruluyorsa wait’den sonra for gelir.


Will you please wait here?

Lütfen burada bekler misin?


She was waiting for the bus.

Otobüs bekliyordu.


Wait for me here and I'll be back in an hour.

Beni burada bekle, bir saat sonra geri geleceğim.


Who are you waiting for?

Kimi bekliyorsun?


What are those people waiting for?

O insanlar ne için bekliyor?