• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

very

Yanlış : After I drank a cup of black coffee I felt very awake.

Doğru : After I drank a cup of black coffee I felt wide awake.

Bir fincan sade kahve içtikten sonra kendimi tamamen uyanık hissettim.


Awake (uyanıkuyumayan) sıfatından önce very kullanılmaz, wide awake (tamamen uykusuz) veya fully awake (tamamen uykusuz) denir.


Yanlış : He was very asleep and didn’t hear the footsteps in the hall.

Doğru : He was sound asleep and didn’t hear the footsteps in the hall.

Derin uykudaydı ve salondaki ayak seslerini duymadı.


Asleep (uykuda, uyumakta) sıfatından önce very kullanılmaz, sound asleep (derin uykuda), fast asleep (derin uykuda) veya deeply asleep (derin uykuda) denir.


Yanlış : My home and office are very apart.

Doğru : My home and office are far apart.

Evim ve bürom (birbirine) çok uzak.


Apart (ayrı, uzak) sıfatından önce very kullanılmaz, onun yerine far apart (çok uzak) denir. Very sözcüğü aşırı nitelik gösteren bazı sıfatlardan önce kullanılmaz, bu sıfatlardan bazıları şunlardır:


absurd (saçma), awful (berbat), brilliant (fevkalade), enormous (kocaman), essential (gerekli), excellent (mükemmel), exhausted (bitkin), huge (kocaman), perfect (mükemmel), terrible (berbat), wonderful (harika).


Bu sıfatları nitelemek için yerine göre tamamen anlamına gelen absolutely, completely, totally ve quite sözcüklerinden biri kullanılabilir.


Yanlış : He is very in love with her.

Doğru : He is deeply in love with her.

Ona derin bir aşk besliyor.

Ona derinden âşık.


In love (with ) (-e âşık), in awe of (-den çekinen), at odds with (ile araları açık) gibi ilgeç öbekleri ile very kullanılmaz, onun yerine greatly veya very much kullanılabilir.


Yanlış : His house is very bigger than mine.

Doğru : His house is much bigger than mine.

Evi benimkinden çok daha büyük.


Sıfatların üstünlük dereceleri (-er, more ile yapılan derece) ile very kullanılmaz, much kullanılır.