• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

until - to - as far as

Until zaman, to ve as far as ise yer açısından kadar anlamına gelir.


I'll stay in this hotel until I find a flat.

Bir daire bulana kadar bu otelde kalacağım.


Take these letters to the post office.

Bu mektupları postaneye (kadar) götür.


I kept her company as far as the end of the street.

Yolun sonuna kadar ona eşlik ettim.