• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

too - either

Yanlış : I don't eat meat, and I don't eat fish too.

Doğru : I don't eat meat, and I don't eat fish either.

Et yemem, balık da yemem.


De, da anlamını vermek üzere too, as well ve also sözcükleri genellikle olumluda kullanılır. Olumsuz cümlelerde bunların yerini either alır.


He is a teacher too.

He is also a teacher.

He is a teacher as well.

O da öğretmen.


He isn’t a teacher either.

O da öğretmen değil.