• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

timetable - schedule

 Schedule (program) olayların hangi zaman ve sırada olacağını gösteren listedir. Amerikan İngilizcesinde bu sözcük tren, otobüs veya vapurların kalkış ve varış saatlerine gösteren tarife demektir, bu tarifeye İngiliz İngilizcesinde timetable denir.