• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

the - proper names

The tanımlığı özel isimlerden önce gelmez, bu durumun istisnaları şunlardır:


a) Tek bir dağ değil, dağ grupları the alır: the Alps (Alpler), the Himalayas (Himalayalar).

b)  Kanal, ırmak, deniz , okyanus ve çöl adları the alır: the Suez Canal (Süveyş Kanalı), the Thames (Thames nehri), the Aegean Sea (Ege denizi), the Atlantic Ocean (Atlantik Okyanusu), the Sahara (Sahra çölü)

c) İçinde republic, state(s), union, kingdom sözcükleri olan veya çoğul halde kullanılan ülke isimleri : the UK (Birleşik Krallık), the People's Republic of China (Çin Halk Cumhuriyeti), the USA (ABD), the USSR (SSCB), the Netherlands (Hollanda), the Philippines (Filipinler)

d) Oteller: 'the Hilton', 'the Mandarin', 'the Sheraton'.

e) Sinema ve tiyatrolar : the Odeon, the Atlantik.

f) Müze ve galeriler : the British Museum, the Tate.

g) Uyruk belirten sıfatların önüne the gelince o ülkenin insanlarını gösteren çoğul isim elde edilir : the British : İngilizler, the French : Fransızlar, the Portuguese: Portekizliler.