• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

television

Yanlış : What is on the television tonight?

Doğru : What is on television tonight?

Bu gece televizyonda ne var?


Yanlış : These days I don't get much chance to watch the television.

Doğru : These days I don't get much chance to watch television.

Bugünlerde televizyon seyretmek için çok fırsatım olmuyor.


Televizyon aygıtını değil programları kast ederken television sözcüğü the almaz. Ancak aygıtdan söz ederken yerine göre a veya the alır.


We bought a new television.

Yeni bir televizyon aldık.


Will you please turn on the television?

Televizyonu açar mısınız lütfen?


Please turn the television off before you go to bed.

Yatmadan önce lütfen televizyonu kapat.