• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

suit - fit

Yanlış : Some pets aren't fitted for life in a small flat.

Doğru : Some pets aren't suited for life in a small flat.

Bazı ev hayvanları küçük bir apartman dairesinde yaşamak için uygun değildir.


Yanlış : We have accommodation to fit all tastes and budgets.

Doğru : We have accommodation to suit all tastes and budgets.

Her zevk ve keseye hitap eden kalacak yerlerimiz vardır.


Yanlış : "How about seven o'clock at Pera Fish Restaurant?" "That fits me fine."

Doğru : "How about seven o'clock at Pera Fish Restaurant?" "That suits me fine."

“Saat yedide Pera Balık Lokantası’na ne dersin? “ “Bana uyar.”


Fit fiili giysi, ayakkabı, takı gibi şeylerden söz ederken uygun olmak, uymak anlanımı verir. Suit ise elverişli veya yaralı olmak anlamında uygun olmak, uymak demektir.


I like the suit, but the trousers don’t fit me.

Takım hoşuma gitti. ama pantolonu bana uymuyor.


I'll adjust the belt to fit you.

Kemeri size uyacak şekilde ayar edeceğim.