• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

storey - floor

Her iki sözcük de binanın katını belirtmek için kullanılır. Binanın kaç kat olduğunu söylerken genellikle storey kullanılır.


The house has three storeys including the attic.

Ev, çatı dahil üç katlı.


The building is fifteen storeys high.

Bina on beş kat yüksekliğindedir.


Bir şey veya kimsenin kaçınca katta olduğunu veya birinin kaçıncı katta oturduğunu söylerken floor kullanılır.


I live on the tenth floor.

Onuncu katta oturuyorum.


His office is on the second floor.

Bürosu ikinci katta.