• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

speak - talk

Yanlış : They spoke the football match all night.

Doğru : They talked about the football match all night.

Bütün gece futbol maçı hakkında konuştular.


Yanlış : While we were all speaking, the lights went out.

Doğru : While we were all talking, the lights went out.

Hepimiz konuşuyorken ışıklar söndü.


Bir kişi konuşup diğeri dinlerse, veya konuşmanın çoğunu bir kişi yaparsa bu durum speak veya talk fiili ile anlatılır. Ancak karşılıklı konuşma talk fiili ile söylenir.


I am not accustomed to speaking in public.

Herkesin önünde konuşmaya alışık değilim.


I am speaking on behalf of the company.

Şirket adına konuşuyorum.


Yanlış : He was speaking with the postman when I saw him.

Doğru : He was speaking to the postman when I saw him.

Onu gördüğümde postacıyla konuşuyordu.


Yanlış : I talked with him on the phone a minute ago.

Doğru : I talked to him on the phone a minute ago.

Bir dakika önce onunla telefonda konuştum.


Birisi ile konuşmak speak to sb, veya talk to sb şeklinde söylenir. Ancak bazı Amerikalılar bunun yerine speak with veya talk with kullanır.


Yanlış : I don't believe what he says; he's speaking nonsense.

Doğru : I don't believe what he says; he's talking nonsense.

Söylediklerin inanmıyorum; saçma sapan konuşuyor.


Saçma sapan konuşmak veya saçmalamak talk nonsenseaklı başında laflar etmek talk sense şeklinde söylenir.