• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sound

Yanlış : The sound of the drills prevented me from sleeping.

Doğru : The noise of the drills prevented me from sleeping.

Matkap gürültüsü beni uyutmadı.


Duyulan her sese sound (ses) denir, ancak duyulan ses rahatsız edici, anlamsız, tanımlanamayan bir ses ise buna noise (ses, gürültü) denir.


Please don’t make a lot of noise.

Lütfen çok gürültü yapmayın.


What was that noise?

O gürültü neydi?


Do you hear a strange noise from the engine?

Motordan garip bir ses duyuyor musun?


The sound of their laughter could be heard from behind the door.

Kahkahalarının sesi kapının gerisinden duyulabiliyordu.