• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sheep

Sheep (koyun) sözcüğünün tekili ve çoğulu aynıdır. Önceden koyun etine mutton denirdi, ancak bu sözcük artık kullanılmamaktadır. Hem koyun hem de kuzu etine lamb denilir.


We sheared the sheep yesterday.

Dün koyunları kırktık.


Shall we have lamb for dinner?

Akşam yemeğinde koyun eti yiyelim mi?