• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shade - shadow

Shade gölge yer; shadow ise birinin veya bir şeyin gölgesi demektir.


Look at the dog! It is chasing its own shadow.

Köpeğe bak! Kendi gölgesini kovalıyor.


It’s hot. Let’s sit in the shade.

Hava sıcak. Gölgede (gölge yerde) oturalım.