• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sea

Sea sözcüğü şu ifadelerde the alır: in the sea, by the sea, near the sea.


He is swimming in the sea.

Denizde yüzüyor.


My house is by the sea.

Evim denizin yanı başında.


We leave near the sea.

Denize yakın oturuyoruz.


Sea sözcüğü şu ifadelerde the almaz: at sea, by sea.


My husband is a captain, and he has been at sea for 10 days.

Kocam kaptan, on gündür denizde.


The fleet is at sea but will soon return to port.

Filo denizde ama yakında limana dönecek.


Shall we send your luggage by sea or by land?

Bagajını deniz yoluyla mı yoksa kara yoluyla mı gönderelim?