• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sceptic - septic

Sceptic kuşkucu kimse; septic ise mikroplumikrop kapmış demektir.


He tried to convince the septic by using all kinds of arguments.

Her tür argümanı kullanarak kuşkucu kişiyi ikna etmeye çalıştı.


My sister got her ears pierced and one of them went septic.

Kız kardeşim kulağını deldirdi ve bir kulağı mikrop kaptı.