• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

respectfully - respectively

Respectful saygılı; respectable saygın demektir.


She likes her students to be respectful.

Öğrencilerinin saygılı olmalarından hoşlanır.


Fine clothes make a man look respectable, but they do not show his thoughts.

Güzel giysiler insanı saygın görünüşlü yapar ama düşüncelerini göstermez.