• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rather

Yanlış : The film was rather good.

Doğru : The film was quite good.

Film oldukça iyiydi.


Yanlış : I see him rather often.

Doğru : I see him quite often.

Onu oldukça sık görürüm.


Rather (oldukça, bayağı) sözcüğü genellikle olumsuz sıfat veya belirteçleri niteler.


He felt rather anxious before the exam.

Sınavdan önce bayağı endişeliydi.


Attendance has been rather poor this term.

Bu dönem okula devam bayağı düşük oldu.


Rather olumlu sıfat veya belirteçlerle kullanıldığı zaman, quite sözcüğüne göre anlamı daha güçlü yapar, beklenenden daha fazla, istenenden daha fazla anlamını verir.


The weather was rather good, I was surprised.

Hava bayağı iyiydi, şaşırdım.


He doesn’t often work hard, but this time he's done rather well.

Genelde sıkı çalışmaz, ama bu sefer bayağı başarılı oldu.