• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

proof

Yanlış : The police suspected he was guilty but they had no proofs.

Doğru : The police suspected he was guilty but they had no proof.

Polis suçlu olduğundan şüphelendi ama ellerinde kanıtları yoktu.


Yanlış : You can't dismiss him on suspicion; you must have a proof.

Doğru : You can't dismiss him on suspicion; you must have proof.

Şüphe üzerine onu kovamazsın; kanıtın olması gerekir.


Proof (kanıt, delil) sözcüğü sayılamayan bir isimdir, a almaz, çoğul yapılmaz.