• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

principal - principle

Principalsıfat olarak ana, başlıca, isim olarak da (okulda) müdür anlamına gelir.


The principal side effect of the medicine is drowsiness.

İlacın başlıca yan etkisi uyuşukluktur.


This is one of the principal shopping malls of the city.

Bu, şehrin başlıca alışveriş caddelerinden biridir.


Mr Green is the principal of this school.

Bay Green bu okulun müdürüdür.


The principal of our school is a very energetic woman.

Okulumuzun müdürü çok enerjik bir kadındır.


Principle ise ilke, prensip, esas demektir.


Telling lies is against my principles.

Yalan söylemek prensiplerime aykırıdır.


This chapter deals with the principles of socialism.

Bu bölüm sosyalizmin esaslarını ele almaktadır.