• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

presently

Presently birazdan anlamına gelir.


The manager will be making an announcement presently.

Müdür birazdan bir duyuru yapıyor olacak (yapacak).


The ambulance will arrive presently to take her to hospital.

Ambulans birazdan onu hastaneye götürmek için gelecek.


Presently sözcüğü, özellikle Amerikan İngilizcesinde to be fiilinden sonra şimdi, bugünlerde anlamında kullanılmaktadır.


She's presently working for ten hours every day.

Bugünlerde her gün on saat çalışıyor.