• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

power -strength

Yanlış : The patient doesn’t have the power to get out of bed.

Doğru : The patient doesn’t have the strength to get out of bed.

Hastanın yataktan kalkmaya gücü yok.


Birinin sahip olduğu fiziksel güç, ağır şeyleri kaldırabilme yeteneği, power ile değil strength ile söylenir. Power, başkaları üzerinde olan hâkimiyetnüfuz anlamındadır.


She has no power over her son - he does what he wants to.

Oğlu üzerinde hiç hâkimiyeti (etkisi) yok – istediğini yapıyor.


The government is trying to get too much power.

Hükümet çok fazla güç elde etmeye uğraşıyor.