• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pleased

Yanlış : The teacher was pleased from the students' progress.

Doğru : The teacher was pleased with the students' progress.

Öğretmen öğrencilerin gelişiminden memnundu.


Bir şeyden memnun olmak to be pleased with sth şeklinde söylenir. Pleased sıfatının karşıtı olan displeased de aynı şekilde kullanılır.


The doctor was displeased with the patient's condition.

Doktor hastanın durumundan memnun değildi.