• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pass by

Yanlış : A luxury car slowly passed from the front of the house.

Doğru : A luxury car slowly passed by the front of the house.

Lüks bir araba yavaşça evin önünden geçti.


Birinin veya bir şeyin önünden geçmekpass by ile söylenir.


A friend passed by without noticing me.

Bir arkadaş beni fark etmeden önümden geçti.


Several buses passed by, but none of them was the right one.

Önümüzden çok otobüs geçti, ama hiçbiri uygun değildi.


I don't think he's gone; I haven't seen him pass by.

Gittiğini sanmıyorum, önümden geçtiğini görmedim.